ACTUALIDADE INMOBILIARIA

Información Inmobiliaria en Internet

A información é fundamental a hora de mercar unha vivenda, a operación máis importante económicamente na vida da maioría das familias.

Por iso, estar asesorados e informados é cuestión imprescindible a hora de decidir.
Aquí tes unha serie de lugares que consideramos interesantes para estar informado sobre o sector, e nos que se pode atopar lexislación, axudas, organismos de control, agrupación sectoriais, etc.

 

http://igvs.xunta.es (Intituto Galego da Vivenda e Solo)

 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ 

 

http://www.laviviendaprotegida.com/vp/ (Páxina de información xeral en VPA)

 

http://concovi.ecsocial.com/ (Confederación de Cooperativas de Vivendas)

 

http://www.urbanoticias.com/ (Portal de Información Urbanística)

 

http://casas.facilisimo.com/actualidad/  (Portal de Información Urbanística)